Randare principala

Reabilitarea si promovarea identităţii culturale şi istorice  Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan, SMIS 18165

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Poli de dezvoltare urbană

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Perioada de implementare: 29.08.2011 – 30.10.2015

Valoarea totală a proiectului este de 11.695.607,30 lei, inclusiv TVA, asistenţă financiară nerambursabilă - 98 % din costurile eligibile - 6.879.854,06 lei, iar contribuţia proprie în proiect 2.594.255,30 lei.