Programul Operaţional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Instrumente Structurale Municipiul Baia Mare

Rezultate Proiect

Prin implementarea proiectului de faţă, se va realiza:

 • Modernizarea spaţiul public urban (stradă, trotuare, parcări);
 • Creşterea accesibilităţii înspre/dinspre cartierul Vasile Alecsandri, respectiv localităţile ale Sistemului Urban (Groşi, Tg. Lăpuş, Săcălaşeni, Şomcuta Mare, Baia Sprie, Cavnic) şi Sighetu Marmaţiei, precum şi către zonele turistice din regiunile acestor localităţi;
 • Sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului şi realizarea unui confort pentru participanţii la trafic;
 • Acces mai rapid la serviciile medicale, de învăţământ, administrative;
 • Mărirea siguranţei în circulaţie şi reducerea numărului de accidente;
 • Confort şi siguranţă crescută pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Micşorarea timpilor de tranzitare, reducerea consumului de benzină şi a cheltuielilor cu întreţinerea autovehiculelor, cu implicaţii economice pozitive pentru persoanele care utilizează această stradă şi pentru firmele care fac transport de persoane, bunuri, materiale şi servicii pe această stradă;
 • Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor şi reducerea gradului de poluare prin reducerea noxelor şi a poluării sonore;
 • Creştere a valorii terenurilor şi a locuinţelor existente în zona străzii Grănicerilor (creşterea valorii imobiliare a cartierului), creşterea atractivităţii zonei şi evidenta perspectivă de dezvoltare economică şi socială a acestei zone;
 • Creşterea valorii terenurilor şi a locuinţelor existente în zona străzii Granicerilor, respectiv creşterea valorii imobiliare a cartierului, creşterea atractivităţii zonei şi evidenta perspectivă de dezvoltare economică şi socială a acestei zone.
 • Reducerea cheltuielilor de întreţinere/ reparaţii a străzii.

Astfel, proiectul nostru va contribui la diminuarea disparităţilor între zonele atractive din Municipiul Baia Mare şi zona mai puţin atractivă pentru investitori - cartierul Vasile Alecsandri.

Investitorii vor fi atraşi de această zonă, îşi vor stabili sedii şi vor porni afaceri în zona Vasile Alecsandri, unde preţul imobilelor şi al chiriilor este încă  considerabil mai scăzut faţă de alte zone din oraş, iar piaţa de desfacere este considerabilă (28.659 locuitori). Astfel, firmele de desfacere vor putea practica preţuri competitive pe piaţă şi ar putea atrage clientelă şi din alte zone ale oraşului, sau din regiune. Totodată, în cartier există cea mai importantă rezervă de forţă de muncă din oraş, aici concentrându-se 19,43% din totalul populaţiei cu vârsta de muncă.

Implementarea proiectului va contribui la dezvoltarea economică, socială şi durabilă a cartierului Vasile Alecsandri  şi, implicit, a oraşului Baia Mare, cât şi a zonei înconjurătoare. În acest context, proiectul nostru va contribui la atingerea obiectivului specific al POR, anume "creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor", în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, precum si cu prevederile strategiei Lisabona şi Orientările Strategice Comunitare 2007-2013.