Programul Operaţional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Instrumente Structurale Municipiul Baia Mare

TITLUL PROIECTULUI

Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Grănicerilor din Municipiul Baia Mare

Contract de finanţare

2168/29.08.2011

Autoritatea de management

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Organism intermediar

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest

Beneficiar

Municipiul Baia Mare

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

29.08.2011 – 28.08.2015

Valoarea totală a proiectului

22.810.778,62 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă - 17.223.568,48, contribuţie proprie în proiect - 1.261.356,68

Proiectul „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Grănicerilor din Municipiul Baia Mare” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de Dezvoltare Urbană”.
Prin implementarea proiectului de modernizare a străzii Grănicerilor, în cartierul Vasile Alecsandri, se va realiza: modernizarea spaţiului public urban (stradă, trotuare, parcări), îmbunătăţirea accesibilităţii generale înspre/dinspre cartier, micşorarea timpilor de tranzitare, creşterea potenţialului economic al cartierului, creşterea valorii imobiliare a cartierului, creşterea atractivităţii zonei, atragerea atenţiei potenţialilor investitori şi apariţia unor noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor, reducerea gradului de poluare. Durata proiectului este de 48 luni, începând cu data de 29.08.2011 şi are ca obiectiv general creşterea accesibilităţii cartierului Vasile Alecsandri prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură publică, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a arealului urban selectat (cartierele Vasile Alecsandri şi Oraşul Vechi) şi, implicit, a municipiului Baia Mare, prin modernizarea spaţiului public urban.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Modernizarea părţii carosabile a străzii Grănicerilor, în concordanţă cu traficul existent şi prognozat.
 • Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclişti si amenajarea trotuarelor pietonale.
 • Asigurarea de locuri de parcare corespunzător numărului de autovehicule din zona străzii Grănicerilor.                                                                                                                               
 • Amenajarea spaţiilor verzi din zona străzii Grănicerilor (aliniament stradal si interiorul celor patru giraţii).

 

TOTAL SUPRAFEŢE MODERNIZATE - 66.679 mp, din care:

 • Suprafaţă carosabil şi străzi laterale – 37.928 mp;
  • Lungime carosabil – 2.038,29 m;
  • 4 buc. sensuri giratorii;
  • 8 buc. staţii autobus.
 • Suprafaţă parcări – 8.170 mp (242 buc.), din care:
  • pe partea stângă 82 buc. în afara carosabilului;
  • pe partea dreaptă 22 buc. din carosabil şi 138 buc. în afara carosabilului;
 • Suprafaţă trotuare (pe parte stângă şi dreapta) – 10.355 mp;
 • Suprafaţă pistă biciclişti (pe partea stângă) – 3.155 mp;
 • Suprafaţă zone verzi (aliniamente stradale şi interior giraţii) – 7.071 mp.

 

CANAL TEHNIC - 2.300 m: prin 3 tuburi vor trece câte o linie de cablu de medie tensiune; prin 2tuburi va trece linia de troleibuz; un tub va rămâne liber pentru viitoare reţele subterane.

REGLEMENTARE REŢELE ELECTRICE EXISTENTE ÎN ZONA LUCRĂRILOR: Linii electrice subterane – 4.420 m;  Linii electrice aeriene – 960 m; Amplasare 32 stâlpi de iluminat pe conturul giraţiilor.

RECONDIŢIONARE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADĂ – 2.100 m

 

Operatori economici contractaţi până în prezent:

 • S.C. PROVIA S.R.L. – servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului – valoare contract: 52.500 lei (fără TVA)
 • S.C. EUNITAS România S.R.L. – servicii de consultanţă – valoare contract: 156.000 lei (fără TVA)
 • Asocierea: ARL Cluj – lider de asociere, SC TRI EM SERV SRL, SC CONSTRUROM SA – execuţie lucrări – valoare contract: 13.958.931,99 lei (fără TVA)
 • SC STARCOM EXIM SRL – servicii de dirigenţie – valoare contract: 96.762 lei (fără TVA)
 • SC INSIDE MEDIA SRL – servicii de informare şi publicitate – valoare contract: 62.396 lei (fără TVA)

 

Manager proiect
Radu Bolchiş

radu.bolchis@baiamare.ro