Programul Operaţional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Instrumente Structurale Municipiul Baia Mare

Beneficiari Proiect

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de către riveranii Str. Granicerilor, locuitorii cartierului Vasile Alecsandri, agenţii economici aflaţi în zonă, persoanele care tranzitează municipiul pe această stradă.

Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de către întreaga populaţie a municipiului Baia Mare, agenţii economici potenţiali, populaţia localităţilor limitrofe, Primăria Municipiului Baia Mare.

Beneficiarii intermediari ai acestui proiect sunt reprezentaţi de: firma care execută documentaţia tehnico-economică, firma care realizează execuţia lucrării, firma care realizează auditul, firma care oferă consultanţă pe perioada implementării proiectului, firma de publicitate.